Cene obrokov

CENE OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE IN ZAPOSLENE

RAZRED ZAJTRK DOP.
MALICA
KOSILO
1. – 5. 0,40 € 0,80 € 1,85 €
6. – 9. 0,40 € 0,80 € 2,10 €
1. – 5. Polica 0,40 € 0,80 € 1,95 €

V primeru dviga stroškov živil bomo cene med šolskim letom ustrezno uskladili.