Govorilne ure in roditeljski sestanki

Šolsko leto 2020/2021

Mesec
1. – 4. r. in POŠ Polica
5. – 9. r. in OŠPP
SEPTEMBER
1. RS:
1. razred: 3. 9. ob 17.00,
2. razred: 7. 9. ob 17.00,
3. in 4. razred: 8. 9. ob 17.00
5. razred: 9. 9. ob 17.00

POŠ Polica, 8. 9. 2020
2. razred ob 17.00,
3. razred ob 17.10,
4. razred ob 17.20,
5. razred ob 17.30

1. RS:
6. razred: 10. 9. ob 17.00
7. razred: 7. 9. ob 17.30
8. razred: 8. 9. ob 17.30
9. razred: 9. 9. ob 17.30

OŠPP: 10. 9. ob 17.15

OKTOBER
20. – GU 22. – GU
NOVEMBER
individualne dopoldanske govorilne ure
DECEMBER
8. – GU 10. – GU
JANUAR
individualne dopoldanske govorilne ure
FEBRUAR
      2. – 2. RS + GU 4. – 2. RS + GU
MAREC
16. – GU 18. – GU
APRIL
individualne dopoldanske govorilne ure
MAJ
18. – GU 20. – GU
JUNIJ
individualne dopoldanske govorilne ure
URA
OŠ in NIS: 17.00 – 18.30
PPVI: 15.00 – 16.30

Popoldanske GU so skupne ali individualne. Termini dopoldanskih individualnih GU bodo od oktobra naprej vsak teden. Zaradi sprememb urnika so možne tudi spremembe urnika dopoldanskih GU, zato starši spremljajte spremembe preko informacij na šolski spletni strani.

RAZPORED INDIVIDUALNIH DOPOLDANSKIH GU ZA STARŠE

UČITELJ DAN URA
Adamič Zlatka
Antolič Dušan
Benko Mataj Silvia
Berčan Maša
Bokal Nina
Bratovčak Tea
Bergant Urška
Burja Suban Andreja
Ceglar Urša
Centa Tanja
Čakš Katja
Čampa Tina
Čovran Mirjam
Dornik Aljoša
Dremelj Katarina
Drmota Jakob
Erjavec Tjaša
Flisar Barbara
Gajski Petra
Grum Petra
Gumzej Petra
Hegler Jelka
Jakopič Tina
Jušić Sanita
Kalan Jasna
Kališnik Petra
Kastelic Matej
Kastelic Špelca
Kavčič Maja
Kavšek Sabina
Kolbl Marjetka
Kotar Natalija
Kovačec Emil
Kovačec Marin Ksenija
Krašovec Katja
Kristić Nina
Križman Žužek Majda
Leban Zaletelj Erika
Lohkar Alenka
UČITELJ DAN URA
Vodopivec Katja
Martinec Matija
Mežan Martin
Novak Kristina
Planinšek Sabina
Plavšić Petra
Pograjec Rus Karmen
Pokupec Valentina
Poplas Maruša
Potokar Marko
Rešeta Jana
Rjavec Monika
Rogale Kovačević Jožica
Rojc Romana
Skubic Petra
Suhadolnik Lucija
Svetin Anja
Šešerko Tina
Škerjanec Maja
Škerlj Amalija
Škulj Brigita
Šteh Urška
Švarc Fajdiga Barbara
Tavčar Helena
Umek Repovž Polona
Usenik Nina
Vičič Tanja
Vidic Veronika
Vodenik Vozelj Tanja
Zajc Mojca
Vodušek Blažka
Zajc Kalar Marija Maja
Zajec Maja
Zupančič Marta
Zupančič Mateja
Žitnik Ksenija