Interesne dejavnosti na POŠ Polica 2019-2020

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan Ura
ŠOLSKE
Športne urice 1. Petra Grum TOREK 12.00-12.45
Matematični krožek 1., 2. Alenka Lohkar TOREK 13.10-13.55
Pravljični krožek 1., 2. Ksenija Kovačec Marin ČETRTEK 13.10-13.55
Pevski zbor  1. – 3. Tea Bratovčak SREDA 13.10-13.55
Origami 1. – 3. Katarina Učakar TOREK 7.30-8.15
Sproščanje v šoli  1. – 5. Mirjam Čovran TOREK 13.10-13.55
Nemščina skozi igro  3. – 5. Silvia Benko Mataj ČETRTEK 7.30-8.15
Računalništvo  3. – 5. Petra Gumzej ČETRTEK 13.40-14.25
Pevski zbor 4., 5. Tea Bratovčak TOREK 13.10-13.55
Zabavno raziskovanje – Kresnička 4., 5. Katarina Učakar TOREK 7.30-8.15
Prva pomoč 4. Mirjam Čovran ČETRTEK 7.30-8.15
Prva pomoč 5. Mirjam Čovran PONEDELJEK 13.10-13.55
Kolesarski krožek 5. Veronika Vidic maj, junij
IZVENŠOLSKE  ZUNANJI IZVAJALCI
Košarka PONEDELJEK 14.30-15.30
Rokomet  Franci Zidar TOREK, ČETRTEK 7.15-8.15
Nogomet SREDA 7.15-8.15
 Ritmična gimnastika  Tjaša Šeme TOREK 15.15-16.45
Orodna gimnastika  Mitja Petkovšek SREDA 14.30-15.30

 

 
 
 
Dostopnost