Interesne dejavnosti na POŠ Polica

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan Ura
ŠOLSKE
Angleška bralna značka 3. – 5. Majda Križman Žužek v okviru pouka
Bralna značka 1. – 4. razredničrke v okviru pouka
Bralna značka, eko bralna značka 5. Veronika Vidic
Eko bralna značka Ksenija Kovačec Marin
Igre za leto in dan 1. – 3. Ksenija Kovačec Marin četrtek 13.00 – 13.45
Otroški pevski zbor 1. – 3. Tea Bratovčak torek 12.50 – 13.35
Otroški pevski zbor 4., 5. Tea Bratovčak sreda 13.10 – 13.55
Novinarski krožek 4., 5. Mirjam Čovran  petek 13.10 – 13.55
Reciklažne delavnice 3., 4., 5. Katarina Učakar ponedeljek 13.10 – 13.55
Kolesarski krožek 5. Veronika Vidic  spomladi
IZVENŠOLSKE  ZUNANJI IZVAJALCI
 Košarka  Andraž Ulčar ponedeljek, 14.30 – 15.30 (1., 2. r),
16.00 – 17.00 (4., 5. r)
 Rokomet  Franci Zidar torek, 7.15 – 8. 10,
četrtek, 7.15 – 8.10
Ritmična gimnastika Tjaša Šeme torek, 15.15 – 16.45
 Ples  Plesni studio Tina ponedeljek, 16.00 – 17.00
Športne urice (3 do 6 let) Petra Bor sreda, 16.00 – 17.00
Orodna gimnastika petek, 13.45
Tvoja glasba – kitara Bor Zakonjšek ponedeljek, 17.00
četrtek, 14.00 – 19.15
Šahovski krožek Ana Srebrnič četrtek, 7.25 – 8.10