NA-MA POTI

V letošnjem letu začenjamo sodelovanje v večjem projektu, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo: NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Konzorcijski partnerji v projektu so številne fakultete ter 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov od vrtcev do srednjih šol. Projekt bo potekal od 4. 11. 2017 do 30. 6. 2022. Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.