Najpogosteje zahtevane informacije

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
oziroma tematskih sklopov
  1. Publikacija
  2. Urnik prevozov
  3. Razpored govorilnih ur
  4. Jedilnik