OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

  • Nekatere predmete izvajamo v fleksibilnem predmetniku, kar pomeni, da jih izvajamo le pol leta, takrat pa v blok uri (dve zaporedni uri skupaj). Vsi ti predmeti se štejejo kot 1-urni (in ne kot 2-urni, kar napačno menijo nekateri učenci).
  • Učenec ne sme obiskovati istega predmeta dvakrat (izjema so ponavljalci). K predmetu GLEDALIŠKI KLUB, IZBRANI ŠPORT … se lahko vpišejo samo enkrat, pa čeprav ga izvajamo v več razredih.
  • Nekateri starši/učenci menijo, da bomo izvajali vse obvezne izbirne predmete, ki so navedeni v anketi. To mnenje je NAPAČNO. Šola ima normativ, koliko skupin izbirnih predmetov lahko izvaja in tega ne sme prekoračiti. Število je bistveno manjše od prvotne ponudbe.
  • Učenci lahko svojo izbiro spremenijo najkasneje do konca septembra – tudi v primeru, da predmet začnemo izvajati šele v 2. polletju.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

  • NEOBVEZNI izbirni predmet se ocenjuje in je enakovreden ostalim predmetom (nekateri ga napačno enačijo z interesno dejavnostjo). Ime NEOBVEZNI pomeni le to, da ga učenec izbere prostovoljno.
  • Nekateri starši/učenci menijo, da bomo izvajali vse neobvezne izbirne predmete, ki so navedeni v anketi. V resnici bomo izvajali le tiste neobvezne predmete, za katere bo dovolj prijavljenih učencev, število skupin vseh neobveznih izbirnih predmetov pa je navzgor omejeno.
  • Učenec, ki obiskuje neobvezni izbirni predmet nemščina, NE MORE izbrati še dodatnega neobveznega izbirnega predmeta, pa četudi si to želi.