Poleg obveznih izbirnih predmetov imajo učenci 1. razreda ter 4. do 9. razreda možnost izbrati tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole;učenci se vanje vključijo prostovoljno, vendar pa so – v kolikor si izberejo neobvezni izbirni predmet – slednjega dolžni redno obiskovati do konca šolskega leta. Med šolskim letom pridobivajo ocene, ob koncu leta pa so zaključne ocene predmetov vpisane v spričevalo in so enakovredne ocenam drugih predmetov. Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v obsegu ene ure tedensko, z izjemo tujega jezika, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

ANGLEŠČINA – 1. razred

NEMŠČINA

ŠPORT

RAČUNALNIŠTVO

TEHNIKA

UMETNOST