Postopek izbire – rokovnik (za šolsko leto 2021/2022)

Neobvezni izbirni predmeti za prihodnje šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši učencev od 3. do 5. razreda OŠ Brinje Grosuplje.

V sredo, 31. 3. 2021, bomo pričeli s postopkom izbire NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za prihodnje šolsko leto. Postopek izbire bomo izvajali preko programa e-Asistent.

Navodila:

Od 31. 3. 2021 do 7. 4. 2021 bo v eAsistentu na portalu za starše odprt sklop Neobvezni izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem je napisano »Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih PONUJAMO (vendar jih ne bomo nujno tudi izvajali).

Po pogovoru z vašim otrokom boste obkljukali neobvezne izbirne predmete, ki bi jih vaš otrok želel obiskovati. Izberete lahko največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Vsi predmeti so 1-urni, nemščina pa je 2-urna.

Ob zaključku postopka se bomo na podlagi prijav odločili, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne.

Prijavnic vam ni potrebno tiskati!

OBVEZNI izbirni predmeti za prihodnje šolsko leto 2021/2022 (od 18. 3. do 26. 3. 2021)

Spoštovani starši učencev od 6. do 8. razreda OŠ Brinje Grosuplje.

V četrtek, 18. 3. 2021, bomo pričeli s postopkom izbire OBVEZNIH izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Postopek izbire bomo opravili/izvajali preko eAsistenta.

 Od 18. 3. do 26. 3. 2021 bo na portalu za starše odprt sklop Izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem je napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022«.

Prijavnic vam ni potrebno tiskati!

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis.

V mesecu septembru menjava obveznih izbirnih predmetov NE BO MOŽNA.

V primeru vprašanj se obrnite na pomočnici preko elektronske pošte:

Barbara Švarc Fajdiga – elektronski naslov: barbara.svarc-fajdiga@os-brinje.si

Petra Kališnik – elektronski naslov: petra.kalisnik@os-brinje.si

V primeru vprašanj glede uporabniškega imena in gesla se obrnite na e-Asistent:

https://www.easistent.com/starsi

Postopek izbire v aplikaciji eAsistent:

Obvezni izbirni predmeti: https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs

Vabimo vas, da si opise izbirnih predmetov preberete pod zavihkom Izbirni predmeti:

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/obvezni-izbirni-predmeti/

Lep pozdrav!

 
 
 
Dostopnost