Prvi razred – POŠ Polica

otroci
Tedenski načrt dela

NAŠ  RAZRED

 (16. 9. 2019 – 20. 9. 2019)

 

SLJ

Grafomotorične vaje: navpične črte

Vljudno sporazumevanje

Nebesedna sporočila

N. Maurer: V šolo

T. Kokalj: Domača naloga

Grafomotorične vaje: vodoravne črte

 

MAT

Štejemo do 3

Orientacija

Orientacija (Preverjanje znanja)

 

SPO

Naš razred

Strpnost

Čustva

Osnovnimi osebnimi podatki (Preverjanje znanja)

  

GUM

Švedska ljudska: Ko si srečen

 

ŠPO

Naravne oblike gibanja

Poligon na prostem

Elementarne igre na igrišču

 

LUM

Kombinirana tehnika – Mak