Prvi razred – POŠ Polica

Tedenski načrt dela

ČAS

(10. 2. 2020 – 14. 2. 2020)

 

SLJ

Glas, črka J

Zapis črk A, I, N, M, E, T, J

Koroška ljudska: Mojca Pokrajculja

A. Černejeva: Ribice

Raba vrstilnih števnikov

 

MAT

Štejemo do 10

Združujemo skupine; Seštevamo

Znak + in =

Glavni in vrstilni števnik

 

SPO

Časovni izrazi, dnevi v tednu – utrjevanje

Leto ima 12 mesecev

Časovni izrazi, dnevi v tednu – preverjanje znanja

 

GUM

Zvok in grafični znaki

 

ŠPO

Osnovne gimnastične prvine

Osnovne gimnastične prvine – preverjanje znanja

 

LUM

Meseci v letu: Koledar

* Izkazuje sposobnost opazovanja in v likovni izdelek vnaša podrobnosti.

* Pridobljena likovna znanja in spretnosti povezuje z vsebinami drugih predmetov.

OCENJEVANJE ZNANJA

 

KULTURNI DAN: OBISK ETNOGRAFSKEGA MUZEJA (TOREK, 11. 2. 2020)

NARAVOSLOVNI DAN: SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED (PETEK, 14. 2. 2020)