Prvi razred – POŠ Polica

Tedenski načrt dela

ZAKAJ TAKO?

(18. 11. 2019 – 22. 11. 2019)

SLJ

Grafomotorične vaje

Slušno razčlenjevanje besed: Zadnji glas

Knjižnična vzgoja: Fižolina, EKO bralna značka

Opravičilo

Brata Grimm: Rdeča kapica

Predstavi dogajalni čas in prostor ter književne osebe (Ocenjevanje znanja)

Pozdravi, vikanje in tikanje

 

MAT

Krive in ravne črte

Števila do 5, Vzorci

Števila do 5

Urejanje števil do 5 Geometrijski liki in geometrijska telesa, črte, vzorci (Preverjanje znanja)

 

SPO

Pravila družbenega življenja, obisk policista

Pravice in dolžnosti

Obljuba, laž in resnica

 

GUM

Prepoznavanje in poimenovanje Orffovih glasbil po zvočni barvi

Orffova glasbila (Preverjanje znanja)

 

ŠPO

Naravne oblike gibanja – hoja

Elementarne igre z žogo

 

LUM

Slikanje: Igraj se z mano