Šola v naravi

V šolskem letu 2019/2020 bomo v okviru dodatnih programov izvedli:

Razred Vsebina Kraj Čas
1., 2. POŠ Polica Življenje v naravi CŠOD Fara 8. 1.–10 . 1. 2020
1. a, 1. b Življenje v naravi CŠOD Lipa 22. 4.–24. 4. 2020
2. a, 2. b, 2. c Življenje v naravi CŠOD Lipa 20. 4.–22. 4. 2020
3. a, 3. b
3. c, 3. POŠ Polica
Plavalna šola v naravi CŠOD Burja 2. 9.–6. 9. 2019
9. 9.–13. 9. 2019
4. razred Letna šola v naravi Poreč 2020
5. razred in 7. n Zimska šola v naravi Kranjska Gora 2020
6. razred Družboslovna šola v naravi CŠOD Štrk 30. 3.–3. 4. 2020
6. 4.–10. 4. 2020
7. a, 7. b
7. c
Naravoslovna šola v naravi CŠOD Peca 23. 3.–27. 3. 2020
16. 3.–20. 3. 2020
OŠPP Ajda 9. 12.–11. 12. 2019
11. 12.–13. 12. 2019
Nadarjeni učenci Ustvarjalne delavnice CŠOD Cerkno 11. 10.–12. 10. 2019

Cena 3-dnevnega bivanja v CŠOD je 37,50 €, 5-dnevnega bivanja pa 65,30 € za učence od 1. do 6. razreda oz. 66,40 € za učence 7. – 9. razreda.

Starši bodo plačali še prevozne stroške in vstopnine za morebitne oglede ali delavnice, uporabo bazena (3. r.), smučarske karte (5. r.), stroške dežurstva in stalne pripravljenosti strokovnih delavcev ter morebitne druge dogovorjene dodatne dejavnosti.