Šolski koledar 2019/20

Pouk se prične v tem šolskem letu v ponedeljek, 2. septembra 2019, in se konča za učence 9. razreda v ponedeljek, 15. junija 2020, za učence od 1. do 8. razreda pa v sredo, 24. junija 2020.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2020 do 15. 6. 2020 (9. razred)
od 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020 (1.-8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

5. 5. 2020 – torek: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred
7. 5. 2020  – četrtek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred
11. 5. 2020 – ponedeljek: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (9. r.)

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. 6.-29. 6. 2020 1. rok za učence 9. razreda
26. 6.-9. 7. 2020 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2020 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

4. 5.-15. 6. 2020 1. rok za učence 9. razreda
4. 5.-24. 6. 2020 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2020 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE: 28. 10.-1. 11. 2019
NOVOLETNE: 25. 12. 2019-2. 1. 2020
ZIMSKE: 17. 2.-21. 2. 2020
PRVOMAJSKE: 27. 4.-1. 5. 2020
POLETNE: 26. 6.-31. 8. 2020

6. DELOVNE SOBOTE

V šolskem leu 2019/2020 ne bo delovnih sobot.

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2019 četrtek dan reformacije – prosto
1. 11. 2019 petek dan spomina na mrtve – prosto
25. 12. 2019 sreda božič – prosto
26. 12. 2019 četrtek dan samostojnosti in enotnosti – prosto
1. in 2. 1. 2020 sreda, četrtek novo leto – prosto
3. 1. 2020 petek pouka prost dan
8. 2. 2020 sobota Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
14. in 15. 2. 2020 petek, sobota informativna dneva za vpis v srednje šole – pouka prost dan za učence 9. r.
13. 4. 2020 ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto
27. 4. 2020 ponedeljek dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2020 petek, sobota praznik dela – prosto
25. 6. 2020 četrtek dan državnosti – prosto

 

 

 
 
 
Dostopnost