Šolski koledar 2018/19

Pouk se prične v tem šolskem letu v ponedeljek, 3. septembra 2018, in se konča za učence 9. razreda v petek, 14. junija 2019, za učence od 1. do 8. razreda pa v ponedeljek, 24. junija 2019.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (9. razred)
od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (1. – 8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Redni rok:
7. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine
9. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz matematike
13. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz angleščina (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta (9. r.)

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

17. 6. – 1. 7. 2019 1. rok za učence 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2019 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
19. 8. – 30. 8. 2019 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

6. 5. – 14. 6. 2019 1. rok za učence 9. razreda
6. 5. – 24. 6. 2019 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
19. 8. – 30. 8. 2019 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE:  29. 10. –   2. 11. 2018
NOVOLETNE:  25. 12. 2018 – 2. 1. 2019
ZIMSKE:  25. 2. – 1. 3. 2019
PRVOMAJSKE:  27. 4. – 2. 5. 2019
POLETNE:  26. 6. – 31. 8. 2019

6. DELOVNE SOBOTE

6. 10. 2018 pouk, nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12. 2018 (namesto delovne sobote 29. 9., ko se skladno s Šolskim koledarjem 2018/2019 nadomešča 24. 12. – pouk se izvaja po ponedeljkovem urniku)
2. 2. 2019 pouk (v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem koledarju)
11. 5. 2019 pouk, nadomeščanje pouka prostega dne 3. 5. 2019

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2018  sreda dan reformacije – prosto
1. 11. 2018  četrtek dan spomina na mrtve – prosto
25. 12. 2018  torek božič – prosto
26. 12. 2018  sreda dan samostojnosti in enotnosti – prosto
1. in 2. 1. 2019  torek, sreda novo leto – prosto
8. 2. 2019  petek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto
15. in 16. 2. 2019  petek, sobota informativna dneva – pouka prost dan za učence 9. r.
22. 4. 2019  ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto
27. 4. 2019  sobota dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2019  sreda, četrtek praznik dela – prosto
25. 6. 2019  torek dan državnosti – prosto