Šolski koledar 2017/18

Pouk se prične v tem šolskem letu v petek, 1. septembra 2017, in se konča za učence 9. razreda v petek, 15. junija 2018, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 22. junija 2018.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2018 do 15. 6. 2018 (9. razred)
od 1. 2. 2018 do 23. 6. 2018 (1. – 8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Redni rok:
4. 5. 2018: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine
7. 5. 2018: nacionalno preverjanje znanja iz matematike
9. 5. 2018: nacionalno preverjanje znanja iz angleščina (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz glasbe (9. r.)

3. ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

18. 6. – 2. 7. 2018 1. rok za učence 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2018 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
20. 8. – 31. 8. 2018 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5. – 15. 6. 2018 1. rok za učence 9. razreda
3. 5. – 22. 6. 2018 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
20. 8. – 31. 8. 2018 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE:  30. 10. –   3. 11. 2017
NOVOLETNE:  25. 12. 2017 – 2. 1. 2018
ZIMSKE:  19. 2. – 23. 2. 2018
PRVOMAJSKE:  27. 4. in 2. 5. 2018
LETNE:  26. 6. – 31. 8. 2018

6. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2017  torek dan reformacije – prosto
1. 11. 2017  sreda dan spomina na mrtve – prosto
25. 12. 2017  ponedeljek božič – prosto
26. 12. 2017  torek dan samostojnosti in enotnosti – prosto
1. in 2. 1. 2018  ponedeljek, torek novo leto – prosto
8. 2. 2018  četrtek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto
9. 2. 2018  petek informativni dan – pouka prost dan za učence 9. r.
2. 4. 2018  ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto
27. 4. 2018  petek dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2018  torek, sreda praznik dela – prosto
25. 6. 2018  ponedeljek dan državnosti – prosto