Tedenski načrt dela 2. razred

VRT

(25. 3.– 29. 3. 2019)


SLJ

Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon

Poimenovanje vrtnin, opis vrtnin

A. Lobel: Vrt

Utrjevanje branja in pisanja

 

MAT

Računanje do 100 brez prehoda

Besedilne naloge

Simetrija in polovica

 

SPO

Značilnosti pomladi

Delo na vrtu

ŠPO

Zadevanje ciljev z žogo – ocenjevanje znanja

Štafetne igre z žogo

Metanje, lovljenje, vodenje žoge

GUM

Poslušanje in prepoznavanje glasbil – ocenjevanje znanje

 

Četrtek, 28. 3. 2019 – Obisk glasbene šole