Tekmovanja

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2018/2019:

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLOVENŠČINA 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
MEHURČKI (slovenščina) 5. 4. 2019  / /
ANGLEŠČINA (8. razred)  15. 10. 2018  /  19. 11. 2019
ANGLEŠČINA (9. razred) 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
NEMŠČINA 22. 11. 2018 / 12. 3. 2019
MATEMATIKA 21. 3. 2019 / 13. 4. 2019
LOGIKA 27. 9. 2018 / 20. 10. 2019
FIZIKA 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
KEMIJA 21. 1. 2019  / 30. 3. 2019
BIOLOGIJA 17. 10. 2018  / 30. 11. 2018
MLADI RAZISKOVALCI 1 teden pred regijskim določijo naknadno maj 2018
GEOGRAFIJA 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
VESELA ŠOLA 13. 3. 2019  / 10. 4. 2019
KRESNIČKA 6. 2. 2019  / /
KAJ VEŠ O PROMETU
KONSTRUKTORSTVO IN OBDELAVE
LEGO FLL LIGA  / december  16. 3. 2019
LOGIČNA POŠAST 10. 5. 2019  / 25. 5. 2019
ASTRONOMIJA 6. 12. 2018  / 12. 1. 2019
ZGODOVINA 4. 12. 2018 5. 2.  2019 16. 3. 2019
MALE SIVE CELICE
Z MIŠKO V SVET (OŠPP)  8. 1. 2019  /  13. 2. 2019
RAČUNANJE JE IGRA
Srečanje gledaliških skupin (OŠPP)