Tekmovanja

Koledar tekmovanj v šolskem letu …

Stran je v delu …

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLOVENŠČINA
MEHURČKI (slovenščina)
ANGLEŠČINA (8. razred)
ANGLEŠČINA (9. razred)
NEMŠČINA
MATEMATIKA
LOGIKA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
MLADI RAZISKOVALCI
GEOGRAFIJA
VESELA ŠOLA
KRESNIČKA
LEGO FLL LIGA
LOGIČNA POŠAST
ASTRONOMIJA
ZGODOVINA
Z MIŠKO V SVET (OŠPP)
BOBER
Srečanje gledaliških skupin (OŠPP)