Tekmovanja

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2018/2019:

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLOVENŠČINA Mateja Zupančič (8. in 9. r.)
Sabina Jevšenak (6. in 7. r.)
11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
MEHURČKI (slovenščina) Tina Čampa 5. 4. 2019  / /
ANGLEŠČINA (8. razred) Meteja Zupančič  15. 10. 2018  /  19. 11. 2019
ANGLEŠČINA (9. razred) Meteja Zupančič 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
NEMŠČINA Valentina Pokupec 22. 11. 2018 / 12. 3. 2019
MATEMATIKA Nina Bokal
Romana Rojc
21. 3. 2019 / 13. 4. 2019
LOGIKA Špelca Kastelic 27. 9. 2018 / 20. 10. 2019
FIZIKA Barbara Švarc Fajdiga 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
KEMIJA Tanja Vičič 21. 1. 2019  / 30. 3. 2019
BIOLOGIJA Sabina Planinšek 17. 10. 2018  / 30. 11. 2018
MLADI RAZISKOVALCI Vesna Jeromen 1 teden pred regijskim določijo naknadno 13. 5. 2019
GEOGRAFIJA Zlatka Adamič 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
VESELA ŠOLA Valentina Pokupec 13. 3. 2019  / 10. 4. 2019
KRESNIČKA Helena Tavčar 6. 2. 2019  / /
LEGO FLL LIGA  Matej Kastelic  / december 2018  16. 3. 2019
LOGIČNA POŠAST Špelca Kastelic 10. 5. 2019  / 25. 5. 2019
ASTRONOMIJA Špelca Kastelic 6. 12. 2018  / 12. 1. 2019
ZGODOVINA Valentina Pokupec 4. 12. 2018 5. 2.  2019 16. 3. 2019
Z MIŠKO V SVET (OŠPP)  8. 1. 2019  /  13. 2. 2019
BOBER Romana Koščak (2. in 3. r.)
Petra Gumzej (4. – 6. r.)
 12.  – 16. 11. 2018  /  /
Srečanje gledaliških skupin (OŠPP)