Tekmovanja 2019-20

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLOVENŠČINA Silvestra Kotar 12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020
MEHURČKI (slovenščina) Tina Čampa, Petra Skubic 2. 4. 2020 / /
ANGLEŠČINA (8. razred) Maja Marija Zajc Kalar 21. 10. 2019 / 25. 11. 2019
ANGLEŠČINA (9. razred) Maja Marija Zajc Kalar 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020
NEMŠČINA (9. razred) Valentina Pokupec,
Maja Marija Zajc Kalar
 21. 11. 2019 / 12. 3. 2019
MATEMATIKA Nina Bokal
Romana Rojc
 19. 3. 2020 / 18. 4. 2020
LOGIKA Špelca Kastelic  26. 9. 2019 / 19. 10. 2019
FIZIKA Nina Bokal  5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
KEMIJA Tanja Vičič  20. 1. 2020 /  4. 4. 2020
BIOLOGIJA Sabina Planinšek 16. 10. 2019 /  29. 11. 2019
MLADI RAZISKOVALCI Vesna Jeromen marec 2020 marec 2020 18. 5. 2020
GEOGRAFIJA Zlatka Adamič 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020
VESELA ŠOLA Valentina Pokupec 11. 3. 2020 / 8. 4. 2020
KRESNIČKA Helena Tavčar 5. 2. 2020 / /
LEGO FLL LIGA Matej Kastelic /
LOGIČNA POŠAST Špelca Kastelic maj 2020 /  maj 2020
ASTRONOMIJA Špelca Kastelic 5. 12. 2019 / 11. 1. 2020
ZGODOVINA Valentina Pokupec 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020
Z RAČUNALNIKI SKOZI OKNA Urška Šteh /
RAČUNANJE JE IGRA (OŠPP) Blažka Vodušek marec 2020 / april 2020
BOBER Petra Gumzej 11. – 15. 11. 2019 / 18. 1. 2020
CICI VESELA ŠOLA Jasna Kalan,
Alenka Lohkar
TEKMOVANJE IZ FINANČNE PISMENOSTI ZA MLADE Barbara Švarc Fajdiga / /  maj 2020
TEKMOVANJE EPI LESEPREIS 4., 5., 6. razred (NIP Nemščina) Valentina Pokupec
TEKMOVANJE EPI READING BADGE 4. r. Majda Križman Žužek
TEKMOVANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO Nina Kristić,
Tanja Centa
marec 2020 / /

 
 
 
Dostopnost