Urniki POŠ Polica

Šolsko leto 2019/20

1. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.
1. SLJ SLJ LUM SLJ SPO
2. SPO MAT LUM SLJ SLJ
3. ŠPO GUM SLJ GUM MAT
4. MAT ŠPO SPO MAT ŠPO
5.  DOP/DOD  N1A ODS  N1A
6.

Razredničarka: Alenka Lohkar
Druga učiteljica: Petra Grum
N1A: Tina Čampa

OPB: Nina Usenik

 

2. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.
1. SLJ SLJ SLJ SLJ MAT
2. SLJ ŠPO TJA SLJ SLJ
3. MAT MAT ŠPO ŠPO SPO
4. GUM SPO GUM SPO LUM
5. TJA ODS MAT DOP/DOD  LUM
6.

Razredničarka: Ksenija Kovačec Marin 
LUM: Petra Grum

GUM: Nina Usenik

TJA: Tina Čampa

OPB: Veronika Vidic

 

3. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. DOD/DOP
1. SLJ SLJ MAT SLJ MAT
2. SLJ MAT SLJ SLJ SPO
3. MAT ŠPO TJA SPO SLJ
4. TJA SPO GUM MAT LUM
5. GUM ODS ŠPO ŠPO LUM
6.

Razredničarka: Tea Bratovčak
LUM: Nina Usenik

GUM: Petra Grum

TJA: Tina Čampa
OPB: Veronika Vidic

 

4. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. NTE
1. ŠPO ŠPO DRU SLJ SLJ
2. MAT SLJ MAT SLJ MAT
3. GUM MAT NIT NIT TJA
4. SLJ NIT TJA ŠPO LUM
5. DRU ODS GUM MAT LUM
6. DOP/DOD NRA

Razredničarka: Katarina Učakar
GUM: Nina Usenik
TJA: Tina Čampa
NRA: Petra Gumzej
NTE: Veronika Vidic
OPB: Dušan Antolič

 

5. razred

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. DOP/DOD   NTE
1. SLJ GUM TJA MAT MAT
2. SLJ GUM DRU ŠPO DRU
3. TJA MAT SLJ SLJ ODS
4. ŠPO NIT ŠPO NIT TJA
5. DRU SLJ MAT NIT LUM
6.  NRA LUM

Razredničarka: Mirjam Čovran
TJA: Tina Čampa
GUM: Emil Kovačec
NRA: Petra Gumzej
NTE: Veronika Vidic
OPB: Petra Grum