Vizija naše šole

Vizija naše šole je preseči obstoječe stanje.

Razvijati, poglabljati in ustvarjati želimo pogoje za humano, odprto in kvalitetno šolo,

v katero bodo radi hodili učenci in učitelji,

iz nje pa odhajali na eni strani obogateni s funkcionalnim znanjem in primernimi človeškimi vrednotami,

na drugi strani pa bodo zadovoljni tudi učitelji, ki bodo na ta način uresničili svoje poslanstvo.

Irena Kogovšek