Učenec naj izbere predmet, ki mu bo v veselje in ne v dodatno breme. Želimo si, da bi bili učenci pri izbirnih predmetih uspešni in samozavestni, k temu pa pripomore tudi modra odločitev.