Cene obrokov

CENE OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE IN ZAPOSLENE

18. 6. 2020 je bil na seji Sveta zavoda OŠ Brinje Grosuplje sprejet sklep o povišanju cene kosila.

RAZRED ZAJTRK DOP.
MALICA
KOSILO
1. – 5. 0,40 € 0,80 €  2,00 € (stara cena), 2,10 €
6. – 9. 0,40 € 0,80 €  2,25 € (stara cena), 2,35 €
1. – 5. Polica 0,40 € 0,80 €  2,10 € (stara cena), 2,10 €
Odrasli / 1,00 €  2,65 € (stara cena), 2,75 €
Kosila za domov za zaposlene / /  3,15 € (stara cena), 3,25 €

V primeru dviga stroškov živil bomo cene med šolskim letom ustrezno uskladili.

Cene obrokov veljajo od 1. 9. 2020.

 
 
 
Dostopnost