… oziroma kot bi prevedli po slovensko: Ni slabega vremena, obstajajo samo slaba oblačila.

Že ob vstopu v šolo sva dobili potrditev zgornjega reka, saj imajo učenci v garderobi dežne plašče, škornje in pelerine, tako da raziskujejo okolico in izvajajo pouk v naravi v vseh vremenskih razmerah.

Današnji dan sva spoznavali šolo in opazovali tri cilje, ki so prednostni v našem programu, in sicer:

prvi cilj: Spoznati čim več aktivnosti za izboljšanje ekološkega delovanja šole – biodiverziteta vključenih partnerjev, seznanitev z možnostjo vpeljave digitalnih kompetenc v eko delovanje šole.

  • Primer tega je bil že odmor po prvi šolski uri, ko gredo učenci na igrišče v okolici šole, kjer imajo 15 minut raziskovanja okolice. Učenci so pri tem samostojni, raziskovalni, zvedavi in jih pravzaprav nihče ne omejuje pri njihovem gibanju in raziskovanju. Učitelji spodbujajo povezovanje po vertikali in tutorstvo starejših.

Drugi cilj: Modernizacija šole v okviru digitalizacije, integracija IKT v proces poučevanja, vključevanje dela z računalniki v šolski vsakdan.

  • Bila sva presenečeni, da ima vsak učenec svoj računalnik ali tablico in slušalke. Po hodnikih so omarice, v katerih so spravljeni računalniki praktično pred vsako učilnico.
  • Že v drugem razredu jih uvajajo k delu na računalniku. Ko so učenci končali s prepisom krajšega sestavka, so si prinesli računalnik, nadeli slušalke in isto besedilo prepisali še na elektronski način. Prednost tega je bila, da je učenec lahko slišal, kaj je napisal in se tako sam popravil in videl svoje napake.

Tretji cilj: Aktivna vključenost učencev tujcev in učencev s posebnimi potrebami v redni pouk ter razvijanje razumevanja do njih med ostalimi učenci.

  • V četrti razred je v mesecu januarju prišel učenec tujec, ki ima težave z jezikom. Ob sebi ima v rednem oddelku spremljevalko in podporo, ki jo potrebuje. Učenec je imel na mizi računalnik (s katerim si je pomagal pri prevajanju) ter slušalke (za lažje delo in zmanjšanje hrupa). Učitelj je rekel, da še čakajo na papirje in usmeritev, vendar gre po vsej verjetnosti za otroka z motnjo spektroavtizma.
  • Na sestanku učiteljskega zbora so učitelji predstavili primer dobre prakse vključevana učencev tujcev in beguncev v redni program. Zbirali so ideje, kako nadgraditi že njihov obstoječi program, hkrati pa že imajo veliko didaktičnega in digitalnega materiala za pomoč učitelju in učencu pri šolskem delu.
(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)