Govorilne ure

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Šolsko leto 2019/2020

Mesec
1. – 4. r. in POŠ Polica
5. – 9. r. in OŠPP
SEPTEMBER
3. (1. razred), 10. (2. – 4. razred) – 1. RS
5. (1. – 5. razred POŠ Polica)
*3. c ima 1. RS 5. 9. 2019
12. – 1. RS
OKTOBER
22. – GU 24. – GU
NOVEMBER
individualne dopoldanske govorilne ure
DECEMBER
10. – GU 12. – GU
JANUAR
21. – 2. RS + GU 23. – 2. RS + GU
FEBRUAR
individualne dopoldanske govorilne ure
MAREC
24. – GU 26. – GU
APRIL
individualne dopoldanske govorilne ure
MAJ
19. – GU 21. – GU
JUNIJ
individualne dopoldanske govorilne ure
URA
OŠ in NIS: 17.00 – 18.30
PPVI: 15.00 – 16.30

Popoldanske GU so skupne ali individualne. Termini dopoldanskih individualnih GU bodo od oktobra naprej vsak teden. Zaradi sprememb urnika so možne tudi spremembe urnika dopoldanskih GU, zato starši spremljajte spremembe preko informacij na šolski spletni strani.

RAZPORED INDIVIDUALNIH DOPOLDANSKIH GU ZA STARŠE

UČITELJ DAN URA
Adamič Zlatka
Antolič Dušan
Benko Mataj Silvia
Berčan Maša
Bokal Nina
Bonifer Karmen
Bratovčak Tea
Bučar Marija
Burja Suban Andreja
Čampa Tina
Čampelj Eva
Čovran Mirjam
Dornik Aljoša
Dremelj Katarina
Erjavec Tjaša
Flisar Barbara
Gajski Petra
Grmšek Tea
Grum Petra
Gumzej Petra
Hegler Jelka
Jakopič Tina
Jeraj Urška
Jeromen Vesna
Jevšenak Sabina
Jušić Sanita
Kalan Jasna
Kališnik Petra
Kastelic Matej
Kastelic Špela
Kavčič Maja
Kavšek Sabina
Kolbl Marjetka
Koščak Romana
Kovačec Emil
Kovačec Marin Ksenija
Krašovec Katja
Kristić Nina
Križman Žužek Majda
Leban Zaletelj Erika
Lohkar Alenka
UČITELJ DAN URA
Lulić Urška
Martinec Matija
Planinšek Sabina
Pograjec Rus Karmen
Pokupec Valentina
Poplas Maruša
Potokar Marko
Prelogar Maša
Rjavec Monika
Rogale Kovačević Jožica
Rojc Romana
Skubic Petra
Svetin Anja
Šešerko Tina
Škerjanec Maja
Škerlj Amalija
Škulj Brigita
Šteh Urška
Švarc Fajdiga Barbara
Tavčar Helena
Trdin Petra
Umek Repovž Polona
Vičič Tanja
Vidic Veronika
Vodušek Blažka
Zajc Kalar Maja
Zupančič Marta
Zupančič Mateja
Žitnik Ksenija
Železnik Boštjan