Kaj je likovno snovanje?

Likovno snovanje je izbirni predmet, ki ga lahko obiskujete eno ali tri šolska leta.

Namen predmeta je poglabljati znanje, ki ga pridobite pri likovni umetnosti.

Cilj je razvoj likovne ustvarjalnosti in priprava za sodelovanje v kulturnem življenju.

Pri tem predmetu razvijate svoje likovno-ustvarjalno mišljenje, čustveno občutljivost, vizualni spomin, domišljijo in fine motorične spretnosti.

Komu je predmet namenjen?

Predmet je namenjen vsakomur, ki ima rad likovno umetnost in si želi ustvarjalnega pouka.

Način ocenjevana?

Ocenjeni so likovni izdelki.