Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so namenjeni prilagajanju osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2022/23 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. FRANCOŠČINA 1 Maja Zajec
LIKOVNO SNOVANJE 1 Urška Bergant
MATEMATIČNE DELAVNICE 7 Špela Kastelic
NEMŠČINA 1 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: LES Ana Maria Mauhar
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Ana Maria Mauhar
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
ŠPORT ZA SPROSTITEV Monika Rjavec,
Maja Škerjanec
ZVEZDE IN VESOLJE Julija Murko
8. DALJNOGLEDI IN PLANETI Julija Murko
FRANCOŠČINA 1 Maja Zajec
IZBRANI ŠPORT KOŠARKA Martin Mežan
IZBRANI ŠPORT NOGOMET  Martin Mežan
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA Marko Potokar,
Tadeja Veit
LIKOVNO SNOVANJE 2 Urška Bergant
NEMŠČINA 2 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Ana Maria Mauhar
POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Ana Maria Mauhar
ROBOTIKA V TEHNIKI Matej Kastelic
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
9. ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO Matej Kastelic
FRANCOŠČINA 1 Maja Zajec
LIKOVNO SNOVANJE 3 Urška Bergant
NAČINI PREHRANJEVANJA Tanja Vičič
NEMŠČINA 2 Valentina Pokupec
NEMŠČINA 3 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Matej Kastelic
POSKUSI V KEMIJI Tanja Vičič
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Ana Maria Mauhar
SONCE, LUNA IN ZEMLJA Julija Murko
ŠPORT ZA ZDRAVJE Marko Potokar,
Maja Škerjanec

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo pet izbirnih predmetov, in sicer: obdelava gradiv – kovine, ples, računalništvo, načini prehranjevanja in izbrani šport.

 
 
 
Dostopnost