Prvi razred – POŠ Polica

Tedenski načrt dela

NA CESTI

(13. 1. 2020 – 17. 1. 2020)

 

SLJ

Novica

F. Levstik: Cvilimož (deklamacija – oc. znanja)

L. Suhodolčan: Cepecepetavček

Glas in črka N

Glas in črka M

Pisanje po zlogih

M. Osojnik: Polž Vladimir gre na štop

 

MAT

Štejemo do 8

Števila do 8

Zbiranje in prikaz podatkov

Utrjevanje števil do 8

Risanje geometrijskih likov s šablono

 

SPO

Prometni znaki za pešce

Semafor

Pravila varne hoje- ocenjevanje znanja

Pomen vidljivosti- ocenjevanje znanja

 

GUM

G. Sulejmanovič: Semafor

 

LUM

Vozilo prihodnosti

 

ŠPO

Gimnastična abeceda

Plesne igre- ocenjevanje znanja