Šolska prehrana

Naročnik lahko do 8.00 ure odjavi/prijavi posamezne obroke za tekoči  šolski dan v računovodstvu šole (IZKLJUČNO na e-mail: prehrana.brinje@guest.arnes.si ali tel. št.:  01 786 68 74).  Enako velja tudi za naročnike POŠ Polica in DE Adamičeva. V kolikor naročnik posameznih obrokov ne odjavi pravočasno, plača polno ceno, vključno s subvencijo.

Na zajtrk se lahko naročijo vsi učenci, ne le učenci v JV. Zajtrk bomo delili od 7.15 do 7.45.

Subvencija šolske prehrane

Vse vaše pripombe, predloge in mnenja v zvezi s šolsko prehrano lahko naslavljate na Sabino Planinšek, vodjo šolske prehrane (sabina.planinsek@os-brinje.si) in Vesna Steklačič, vodjo šolske kuhinje (vesna.steklacic@os-brinje.si oz. telefon 786-68-81) ali pisno v knjigo pritožb in pohval, ki se nahaja v pisarni pomočnice ravnateljice.

 
 
 
Dostopnost