Šolski koledar 2020/21

Pouk se prične v tem šolskem letu v torek, 1. septembra 2020, in se konča za učence 9. razreda v torek, 15. junija 2021, za učence od 1. do 8. razreda pa v četrtek, 24. junija 2021.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2021 do 15. 6. 2021 (9. razred)
od 1. 2. 2021 do 24. 6. 2021 (1.-8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

4. 5. 2021 – torek: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. 2021 – četrtek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2021 – ponedeljek: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta (9. r.)

1. 9. 2020 – torek: Objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. 6.-30. 6. 2021 1. rok za učence 9. razreda
28. 6.-9. 7. 2021 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2021 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5.-15. 6. 2021 1. rok za učence 9. razreda
3. 5.-24. 6. 2021 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2021 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE: 26. 10.-1. 11. 2020
NOVOLETNE: 25. 12. 2020-2. 1. 2021
ZIMSKE: 22. 2.-26. 2. 2021
PRVOMAJSKE: 27. 4.-2. 5. 2021
POLETNE: 28. 6.-31. 8. 2021

6. DELOVNE SOBOTE

V šolskem leu 2020/2021 ne bo delovnih sobot.

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2020 sobota dan reformacije
1. 11. 2020 nedelja dan spomina na mrtve
25. 12. 2020 petek božič
26. 12. 2020 sobota dan samostojnosti in enotnosti
1. in 2. 1. 2021 petek, sobota novo leto
8. 2. 2021 ponedeljek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto
12. in 13. 2. 2021 petek, sobota informativna dneva za vpis v srednje šole – pouka prost dan za učence 9. r.
5. 4. 2021 ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto
26. 4. 2021 ponedeljek pouka prost dan
27. 4. 2021 torek dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2021 sobota, nedelja praznik dela
25. 6. 2021 petek dan državnosti – prosto

 
 
 
Dostopnost