Šolski koledar 2021/22

Pouk se prične v tem šolskem letu v sredo, 1. septembra 2021, in se konča za učence 9. razreda v sredo, 15. junija 2022, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 24. junija 2022.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2022 do 15. 6. 2022 (9. razred)
od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (1.-8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 19. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

4. 5. 2022 – sreda: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. 2022 – petek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2022 – torek: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta (9. r.)

1. 9. 2021 – sreda: Objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. 6.-29. 6. 2022 1. rok za učence 9. razreda
27. 6.-8. 7. 2022 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2022 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5.-15. 6. 2022 1. rok za učence 9. razreda
3. 5.-24. 6. 2022 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2022 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE: 25. 10.-1. 11. 2021
NOVOLETNE: 25. 12. 2021-2. 1. 2022
ZIMSKE: 21. 2.-25. 2. 2022
PRVOMAJSKE: 27. 4.-2. 5. 2022
POLETNE: 25. 6.-31. 8. 2022

6. DELOVNE SOBOTE

V šolskem leu 2021/2022 ne bo delovnih sobot.

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2021 nedelja dan reformacije
1. 11. 2021 ponedeljek dan spomina na mrtve – prosto
25. 12. 2021 sobota božič
26. 12. 2021 nedelja dan samostojnosti in enotnosti
1. in 2. 1. 2022 sobota, nedelja novo leto
8. 2. 2022 torek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto
11. in 12. 2. 2022 petek, sobota informativna dneva za vpis v srednje šole – pouka prost dan za učence 9. r.
18. 4. 2022 ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto
27. 4. 2022 sreda dan upora proti okupatorju – prosto
1. in 2. 5. 2022 nedelja, ponedeljek praznik dela – prosto
25. 6. 2022 sobota dan državnosti

 
 
 
Dostopnost