Šolski koledar 2022/23

Pouk se prične v tem šolskem letu v četrtek, 1. septembra 2022, in se konča za učence 9. razreda v četrtek, 15. junija 2023, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 23. junija 2023.

1. OCENJEVALNI OBDOBJI

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023
2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 30. 1. 2023 do 15. 6. 2023 (9. razred)
od 30. 1. 2023 do 23. 6. 2023 (1.-8. razred)

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 19. avgusta tekočega leta.

2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

4. 5. 2023 – četrtek: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023 – ponedeljek: nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023 – sreda: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. r.); nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta (9. r.)

1. 9. 2022 – četrtek: Objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

3. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. 6.-29. 6. 2023   1. rok za učence 9. razreda
26. 6.-7. 7. 2023   1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2023   2. rok za učence od 1. do 9. razreda

4. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5.-15. 6. 2023   1. rok za učence 9. razreda
3. 5.-23. 6. 2023   1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8.-31. 8. 2023   2. rok za učence od 1. do 9. razreda

5. POČITNICE

JESENSKE: 31. 10.-4. 11. 2022
NOVOLETNE: 26. 12. 2022-2. 1. 2023
ZIMSKE: 6. 2.-10. 2. 2023
PRVOMAJSKE: 27. 4.-2. 5. 2023
POLETNE: 26. 6.-31. 8. 2023

6. DELOVNE SOBOTE

V šolskem leu 2022/2023 ne bo delovnih sobot.

7. OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI

31. 10. 2022 ponedeljek dan reformacije  
1. 11. 2022 torek dan spomina na mrtve – prosto  
25. 12. 2022 nedelja božič  
26. 12. 2022 ponedeljek dan samostojnosti in enotnosti  
1. in 2. 1. 2023 nedelja, ponedeljek novo leto  
8. 2. 2023 sreda Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto  
17. in 18. 2. 2023 petek, sobota informativna dneva za vpis v srednje šole – pouka prost dan za učence 9. r.  
10. 4. 2023 ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto  
27. 4. 2023 četrtek dan upora proti okupatorju – prosto  
1. in 2. 5. 2023 ponedeljek, torek praznik dela – prosto  
25. 6. 2023 nedelja dan državnosti  

 

 
 
 
Dostopnost