Spreminjajo se časi in spreminja se tudi način poučevanja in način vodenja.  Vodenje je izjemno kompleksen proces, ki se razvija iz dneva v dan ter iz leta v leto. Poznavanje ljudi in njihovih kompetenc je ključnega pomena pri vsakdanjem delu in prepotrebnem delegiranju različnih nalog. Kako pomembne so naše potrebe je razložil že Maslow v svoji teoriji zadovoljevanja potreb, kar je potrebno upoštevati tudi pri vodenju. Vodja šole je oseba, ki te potrebe vključuje in poskrbi, da se naloge prepletajo med sodelavci.

Šolsko delo se spreminja s časom, aktualnim dogajanjem v svetu ter potrebam človeštva oz. poklicnim področjem. Vstop korona virusa v naša življenja je pomenil za nas kar precejšnji preobrat načina poučevanja. A s tem smo pridobili veliko novega znanja in potrebno je bilo spremeniti tudi način mišljenja. Sedaj smo vsi skupaj primorani, da obdržimo drugačen način dela in se od načina poučevanja kot smo ga imeli pred 20 leti počasi poslovimo. Potrebno bo upoštevati Bloomovo taksonomijo, delo v šoli pa usmerjati v prihodnost in ga osmisliti, da povečamo motivacijo za šolsko delo naših učencev, ki smo jo v zadnjih dveh letih izgubili. Personalizacija in individualizacija postajata osnova za učiteljevo delo, ki bo svoje priprave moral spreminjati in čim bolj poučevati učence za razvijanje različnih spretnosti na različnih področjih.

Pri vodenju bo potrebno še več skupno načrtovati potrebne spremembe za pedagoško delo v prihodnosti. Načrtovanja, iskanje novih modelov, skupno reševanje rešitev za obstoječo organizacijo ter vključevanje uspešne strategije reševanja različnih težav. Ob vsem tem se lahko uporablja različne moderne in seveda uporabne metode skupinskega dela in vključevanje znanja o delu z ljudmi. Za vse zapisano pa so potrebne dolgoletne izkušnje na področju različnih oblik vodenja.

Vse skupaj pa lahko povežemo tudi v potreben časovni okvir, ki se ga držimo ali pa ga seveda osmislimo in prilagodimo tempu in delu v šoli. Spremembe dela na področju šolstva so namreč v današnjem času nujne in potrebne, k čemur pa lahko veliko pripomorejo odprtost vodje, sposobnost širokega opazovanja, mednarodnega sodelovanja in neprestanega dela na profesionalnem in osebnem razvoju.

Da bomo še bolj razumeli kako potrebno je sodelovanje vseh deležnikov na področju šolstva pa dodajam še misel Deborah Day: “Spodbujajte, podpirajte in krepčajte drug drugega, saj bomo pozitivno energijo, ki se prenese na posameznika, občutili vsi.”

Diseminacijo znanja je ravnateljica izvedla za UZ 28. 3. 2022 ob 15. uri in za ravnatelje 29. 3. 2022 od 11. do 14.30 ure. Ravnatelji so bili nad pogovorom o vodenju navdušeni. Spodbudila sem jih tudi k oddaji kandidatur za izobraževanja v tujini.

Zapisala: Natalija Kotar, v. d. ravnateljice

21. 3. 2022

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)