Interesne dejavnosti POŠ PP

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan, ura

Učenci OŠPP se lahko vključijo k vsem interesnim dejavnostim OŠ.