Svet šole

Šolsko leto 2021/2022

Zapisnik 2. korespondenčne seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 17. 12. 2021

Zapisnik 3. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 7. 12. 2021

Zapisnik 2. seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 16. 11. 2021

Zapisnik 1. korespondenčne seje sveta šole v šol. l. 21/22 z dne 25. 11. 2021

Zapisnik 1. seje sveta šole

Člani sveta šole so:

Urša Leah Predalič
Dušan Antolič
Barbara Černe Strgar
Barbara Dorić
Matija Martinec
Aljoša Dornik
Amalija Škerlj
Irena Kozlevčar
Janez Tomc
Sabina Roštan
Polona Tratnik

 
 
 
Dostopnost