Vodja projekta na OŠ Brinje  Grosuplje: Špela Podgoršek Pirc
Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

V okviru projekta stremimo k razvoju kulture v osnovnih šolah, ki bi temeljila na vrednotah eko pravičnosti, in sicer s krepitvijo zmogljivosti različnih deležnikov v izobraževanju in zagotavljanjem profesionalnega razvoja timom vodstvenih delavcev_k osnovnih šol za razvoj raznolikih in demokratičnih šolskih kultur, osredotočenih na to, kar je najbolj pošteno do vseh živih bitij.

Za to si bomo prizadevali preko izboljševanja znanja predstavnikov partnerskih organizacij, oblikovanja stališč in veščin o trajnosti, profesionalnega delovanja z empatijo, odgovornostjo in skrbnostjo ter vključevanjem izobraževalnih načel eko pravičnosti.

Razvili bomo tudi izobraževalni program za usposabljanje vodstva šol za razvoj šolske kulture, ki temelji na eko pravičnosti ter za izvedbo le-tega usposobili 15 trenerjev. Na podlagi tega programa bomo vplivali na dvig kompetenc za razvoj šolske kulture, ki temelji na eko pravičnosti pri 20 vodstvenih timih osnovnih šol.

Rezultati projekta: program za usposabljanje Lead for Eco Justice; 15 usposobljenih trenerjev za izvajanje le-tega; 80 usposobljenih vodstvenih timov osnovnih šol v 4 državah; načrtovanje in izvedba intervenc na podlagi ugotovljene stopnje pripravljenosti v 20 osnovnih šolah, zbirka virov za strokovne delavce osnovnih šol za pomoč pri prilagajanju njihovih dejavnosti skladno z načeli eko pravičnosti, ki podpirajo trajnostne načine bivanja.

V projektu sodelujemo:

Vir oziroma financer: Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+ (Ključni ukrep 2, akcija KA220).