Znanje angleščine je vedno bolj pomembno in lahko je tudi zabavno.

Učiteljice angleščine na tej spletni strani ponujamo še nekaj možnosti za učenje in utrjevanje znanja, ki ga učenci seveda najprej pridobite z rednim sodelovanjem pri pouku, delanjem domačih nalog in ponavljanjem naučenega.

Na teh spletnih straneh (glej poglavja pod Angleščina) pa vam ponujamo še nekatere druge stvari povezane z učenjem in s poukom angleščine: datumi testov, posebna obvestila v zvezi z dodatnim in dopolnim poukom, obvestila interesnih dejavnosti.