Pomembne povezave

Kje še lahko poiščete informacije, pomoč, nasvet?

· Center za duševno zdravje, ZD  Ljubljana; http://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/zlozenka1.pdf
· Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Gotska 18, Ljubljana, telefon: 583 75 00; http://www.scoms-lj.si/
· Društvo BRAVO za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Gotska 18, Ljubljana, telefon 583 75 00; http://www.drustvo-bravo.si/
· Center za socialno delo Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje, telefon: 781 80 50; gpcsd.grosu@gov.si“>http://www.csd-grosuplje.si/
· TOM – telefon za otroke in mladostnike, telefon: 116111; http://www.e-tom.si/
· To sem jaz: http://www.tosemjaz.net/
· Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, telefon: 080 11 55; http://www.drustvo-sos.si/
· Krizni center za mlade, Ravbarjeva 11 a, Ljubljana, telefon: 236 12 22; http://csd-lj-bezigrad.si/kcm/
· Telefon Mladi – mladim, telefon: 510 16 75; http://www.misss.org/telefon-mladi-mladim.php
· Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, telefon: 080 2880; http://www.spolna-zloraba.si/
· Zaupni telefon ZA-TE, telefon: 234 97 83; http://zrcalo1.zrc-sazu.si/dh/telefon.php?id=4

 
 
 
Dostopnost