Obvezni izbirni predmeti – OPIS PREDMETOV

Neobvezni izbirni predmeti – OPIS PREDMETOV

Najpogostejša vprašanja in zmotna prepričanja učencev/staršev

Postopek izbire OIP in NIP za šolsko leto 2024/2025

Vodilo pri izbiri

Katere OBVEZNE izbirne predmete bomo izvajali v šolskem letu 2023/2024?

Katere NEOBVEZNE izbirne predmete bomo izvajali v šolskem letu 2023/2024?