1.  Pravila šolske prehrane

2.  Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

3.  Interna pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloge k internemu pravilniku o prilagajanju šolskih obeznosti

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

4.   Pravila šolskega reda 2023/24

5.   Vzgojni načrt 2023/24

6.   Šolski hišni red

7.   Hišni red POŠ Polica

8.   Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju  osebnih podatkov v OŠ Brinje Grosuplje

Katalogi zbirk osebnih podatkov

9.   Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo