Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Špelca Podgoršek Pirc

Učitelji:

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Špelca Podgoršek Pirc 786-68-72 spela.podgorsek-pirc(at)guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Flisar 786-68-73 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Gumzej 786-68-73 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Klavdija Kresnik 786-68-73 klavdija.kresnik(at)os-brinje.si

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psihologinja Tjaša Omahen 786-68-79 tjasa.omahen(at)os-brinje.si
Socialna pedagoginja Maja Grom 786-68-79 maja.grom(at)os-brinje.si
Pedagoginje Tina Šešerko 786-68-78 tina.seserko(at)os-brinje.si
Petra Kališnik 786-68-78 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Klavdija Kresnik klavdija.kresnik(at)os-brinje.si
Učiteljice za DSP Silvia Benko Mataj 786-68-83 silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Maša Berčan masa.bercan(at)os-brinje.si
Lea Čerin 786-68-83 lea.cerin(at)os-brinje.si
Sara Košir sara.kosir(at)os-brinje.si
Larisa Komel larisa.komel(at)os-brinje.si
Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Knjižničarke Nina Prešern 786-68-80
Nuša Škulj nusa.skulj(at)os-brinje.si
Maja Zajec maja.zajec(at)os-brinje.si
Računalničar Tomaž Božič tomaz.bozic(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Rajko Pečan rajko.pecan(at)os-brinje.si
Varuhinje v PPVI Manca Perko
Vesna Glavič
Anica Kunavar
Spremljevalke učencev Barbara Novina
Eva Koritnik
Marjana Godeša

Računovodsko administrativni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Ivana Pavlič 786-68-70 ivana.pavlic(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81 vesna.steklacic(at)os-brinje.si
Roman Adamič
Marija Škrjanec
Irena Garbas
Jelka Kastelic
Marta Pavlin
Marija Potočar
Anđa Pažin (Polica)
Paša Smajič
Čiščenje Valentina Grabnar
Anđa Grgić (Polica)
Raba Istogu
Marija Rus
Rafael Ziherl
Tončka Tominec
Hišnik Franci Zajec
Niko Dobrovoljc
Franc Smrekar (Polica)

RAZREDNA STOPNJA

Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Tanja Centa 1. a 17 tanja.centa(at)os-brinje.si
Nuša Kirn
(nad. Petro Skubic)
2. strok. del. v 1. a 17 nusa.kirn(at)os-brinje.si
Petra Grum 1. b 16 petra.grum(at)os-brinje.si
Helena Urbančič 2. strok. del. v 1. b 16 helena.urbancic(at)os-brinje.si
Jožica Cirnski 1. c 13 jozica.cirnski(at)os-brinje.si
Maruša Trofenik 2. strok. del. v 1. c 13 marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 2. a DE 1 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 2. b DE 2 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Urša Ceglar 2. c DE 3 ursa.ceglar(at)os-brinje.si
Nives Čuček 3. a 1 nives.cucek(at)os-brinje.si
Špela Rebolj 3. b 2 spela.rebolj(at)os-brinje.si
Andreja Kocijančič 3. c 39 andreja.kocijancic(at)os-brinje.si
Katja Čakš Bekanović 4. a 3 katja.caks(at)os-brinje.si
Maruša Tomšič 4. b 4 marusa.tomsic(at)os-brinje.si
Urška Pirc 4. c 18 urska.pirc(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. a 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Matija Martinec 5. b 6 matija.martinec(at)os-brinje.si
Nina Kristić TJA (1.-4. r.) nina.kristic(at)os-brinje.si

PREDMETNA STOPNJA

Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Urška Popovič TJA 6. a 32 urska.popovic(at)os-brinje.si
Nastja Radoš SLJ 6. b 38 nastja.rados(at)os-brinje.si
Matej Kastelic FIZ, IP RGT, IP OGK 6. c 41 matej.kastelic(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec ZGO, IP NI1, IP NI2 7. a 35 valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Urška Bergant LUM, IP LS, NUM 7. b 44 urska.bergant(at)os-brinje.si
Nuša Škulj SLJ 7. c 47b nusa.skulj(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO 7. d 34 katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Martin Mežan ŠPO, IŠP-n, IŠP-k 8. a 45 martin.mezan(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec (ŠPO, IP ŠZZ) 8. b 8 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, NŠP 8. c 32 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Kristina Moičević SLJ, GEO 9. a 7 kristina.moicevic(at)os-brinje.si
Petra Plavšić TJA 9. b 30 petra.plavsic(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ 9. c 31 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, IP NI3 9. d 33 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Dušan Antolič GEO, DKE / dusan.antolic(at)os-brinje.si
Barbara Čižman TIT, IP OGL / barbara.cizman(at)os-brinje.si
Matic Gruden MAT matic.gruden(at)guest.arnes.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, IP SPH / marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, MPZ / emil.kovacec(at)os-brinje.si
Ana Maria Mauhar TIT, IP OGU / ana-maria.mauhar(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS / sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Marko Potokar ŠPO, IP ŠZZ, IP IŠP-o / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Jana Rešeta NAR / jana.reseta(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT / romana.rojc(at)os-brinje.si
Tadeja Veit IP IŠP-o / tadeja.veit(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, GOS, IP POK, IP NPH / tanja.vicic(at)os-brinje.si

PODALJŠANO BIVANJE

Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
Nuša Kirn, Maruša Trofenik OPB 1. a. 1. c 16 nusa.kirn(at)os-brinje.si,
marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Helena Urbančič, Maruša Trofenik, OPB 1. b, 1. c 17 helena.urbancic(at)os-brinje.si
Matej Grujić, Barbara Tekavec Štular OPB 2. a DE 1 matej.grujic(at)os-brinje.si
Vesna Bat, Barbara Tekavec Štular OPB 2. b DE 2 vesna.bat(at)os-brinje.si
Barbara Tekavec Štular OPB 2. c DE 3 barbara.tekavec-stular(at)os-brinje.si
Martina Mostar OPB 3. a 1 martina.mostar(at)os-brinje.si
Sara Grahek OPB 3. b 2 sara.grahek(at)os-brinje.si
Barbara Čižman OPB 3. c 39 barbara.cizman(at)os-brinje.si
Vesna Branica (nad. Lucijo Bajd) OPB 4. a 3 vesna.branica(at)os-brinje.si
Petra Trdin OPB 4. b 4 petra.trdin(at)os-brinje.si
Tanja Vodenik Vozelj OPB 4. c 18 tanja.vodenik-vozelj(at)os-brinje.si
Maja Zajec OPB 5. a 5 maja.zajec(at)os-brinje.si
Sara Košir OPB 5. b 6 sara.kosir(at)os-brinje.si

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Mojca Zajc 1. p mojca.zajc(at)os-brinje.si
Anita Grčman
(nad. Katjo Vodopivec)
2. strokovna delavka v 1. p, PB anita.grcman(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran 2. p mirjam.covran(at)os-brinje.si
Ksenija Kovačec Marin 2. o ksenija.kovacec(at)os-brinje.si
Romana Koščak 3. p romana.koscak(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar 3. o alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Nina Usenik 4. p nina.usenik(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. p ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Tina Čampa TJA, PB tina.campa(at)os-brinje.si
Ana Gruden ŠPO, PB ana.gruden(at)os-brinje.si
Laura Starič NIT, DRU, PB laura.staric(at)os-brinje.si
Urška Erdelji PB urska.erdelji(at)os-brinje.si
Veronika Vidic PB veronika.vidic(at)os-brinje.si

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Anja Svetin PPVI I 11 anja.svetin(at)os-brinje.si
Marija Maja Gutnik PPVI II 12 marija-maja.gutnik(at)os-brinje.si
Teja Černe PPVI III 38 teja.cerne(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI III DEA amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Nina Cvetko PPVI IV 42 nina.cvetko(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 1. + 2. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Tanja Vodenik Vozelj 2. strok. del. v 1. n, PB 15 tanja.vodenik-vozelj(at)os-brinje.si
Marta Zupančič NIS 3. DEA marta.zupancic(at)os-brinje.si
Maja Čebulj NIS 4. + 6. 56 maja.cebulj(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 5. 47a jelka.hegler(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 7. 37 urska.steh(at)os-brinje.si
Klavdija Kern NIS 8. + 9. 57 klavdija.kern(at)os-brinje.si
Maša Berčan DSP, SLJ masa.bercan(at)os-brinje.si
Vesna Branica
(nad. Lucijo Bajd)
GOS vesna.branica(at)os-brinje.si
Martina Mostar LUM martina.mostar(at)os-brinje.si
Doroteja Mesarič PB doroteja.mesaric(at)os-brinje.si
Anica Kunavar
(nad. Špelo Mlakar)
SLJ, PB anica.kunavar(at)os-brinje.si
Jana Rešeta NAR, PB jana.reseta(at)os-brinje.si
Tadeja Veit ŠPO NIS + PPVI tadeja.veit(at)os-brinje.si