Kadrovska zasedba 2023/24

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da e-naslove strokovnih delavcev na šoli uporabljate le za nujne informacije ali obvestila in ne za dopisovanje o problematiki vašega otroka. Tem vsebinam so namenjene govorilne ure in individualni razgovori. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ravnateljica: Špelca Podgoršek Pirc

Učitelji:

Vodilni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Ravnateljica Špelca Podgoršek Pirc 786-68-72 spela.podgorsek-pirc(at)guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice Barbara Flisar 786-68-73 barbara.flisar(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Petra Gumzej 786-68-73 petra.gumzej(at)os-brinje.si
Pomočnica ravnateljice Klavdija Kresnik 786-68-73 klavdija.kresnik(at)os-brinje.si

Svetovalni in strokovni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Psiholog Aljoša Dornik 786-68-79 aljosa.dornik(at)os-brinje.si
  Maja Grom 786-68-79 maja.grom(at)os-brinje.si
Pedagoginja Tina Šešerko 786-68-78 tina.seserko(at)os-brinje.si
Petra Kališnik 786-68-78 petra.kalisnik(at)os-brinje.si
Klavdija Kresnik   klavdija.kresnik(at)os-brinje.si
Učiteljice za DSP Silvia Benko Mataj 786-68-83 silvia.benko-mataj(at)os-brinje.si
Maša Berčan   masa.bercan(at)os-brinje.si
Lea Čerin 786-68-83 lea.cerin(at)os-brinje.si
Sara Košir   sara.kosir(at)os-brinje.si
Karmen Pograjec Rus 786-68-83 karmen.pograjec-rus(at)os-brinje.si
Knjižničarke Nina Prešern 786-68-80  
Nuša Škulj   nusa.skulj(at)os-brinje.si
Maja Zajec   maja.zajec(at)os-brinje.si
Računalničar Tomaž Božič   tomaz.bozic(at)os-brinje.si
Vodja šolske prehrane Sabina Planinšek 786-68-76 sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Rajko Pečan   rajko.pecan(at)os-brinje.si
Varuhinje v PPVI Manca Perko    
Vesna Glavič    
Anica Kunavar    
Spremljevalke učencev Barbara Novina    
Eva Koritnik    
Marjana Godeša    

Računovodsko administrativni delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Računovodstvo Irena Kozlevčar 786-68-75 irena.kozlevcar(at)os-brinje.si
Tajništvo Ivana Pavlič 786-68-70 ivana.pavlic(at)os-brinje.si
Anja Korošec anja.korosec(at)os-brinje.si
Obračun prehrane Mojca Omahen 786-68-74 prehrana.brinje(at)guest.arnes.si

Tehnični delavci Ime in priimek Telefon E-naslov
Kuhinja Vesna Steklačič (vodja kuhinje) 786-68-81 vesna.steklacic(at)os-brinje.si
  Roman Adamič    
  Marija Škrjanec    
  Irena Garbas    
  Jelka Kastelic    
  Marta Pavlin    
  Marija Potočar    
  Anđa Pažin (Polica)    
  Paša Smajič    
Čiščenje Valentina Grabnar    
  Anđa Grgić (Polica)    
  Raba Istogu    
  Marija Rus    
  Rafael Ziherl    
  Tončka Tominec    
Hišnik Franci Zajec    
  Niko Dobrovoljc    
  Franc Smrekar (Polica)    
 

RAZREDNA STOPNJA

 
Ime in priimek Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Tanja Centa 1. a 17 tanja.centa(at)os-brinje.si
Nuša Kirn
(nad. Petro Skubic)
2. strok. del. v 1. a 17 nusa.kirn(at)os-brinje.si
Petra Grum 1. b 16 petra.grum(at)os-brinje.si
Helena Urbančič 2. strok. del. v 1. b 16 helena.urbancic(at)os-brinje.si
Jožica Cirnski 1. c 13 jozica.cirnski(at)os-brinje.si
Maruša Trofenik 2. strok. del. v 1. c 13 marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Maja Kavčič 2. a DE 1 maja.kavcic(at)os-brinje.si
Helena Tavčar 2. b DE 2 helena.tavcar(at)os-brinje.si
Urša Ceglar 2. c DE 3 ursa.ceglar(at)os-brinje.si
Nives Čuček 3. a 1 nives.cucek(at)os-brinje.si
Špela Rebolj 3. b 2 spela.rebolj(at)os-brinje.si
Andreja Kocijančič 3. c 39 andreja.kocijancic(at)os-brinje.si
Katja Čakš Bekanović 4. a 3 katja.caks(at)os-brinje.si
Maruša Tomšič 4. b 4 marusa.tomsic(at)os-brinje.si
Urška Pirc 4. c 18 urska.pirc(at)os-brinje.si
Erika Leban Zaletelj 5. a 5 erika.leban-zaletelj(at)os-brinje.si
Matija Martinec 5. b 6 matija.martinec(at)os-brinje.si
Nina Kristić TJA (1.-4. r.)   nina.kristic(at)os-brinje.si
 

PREDMETNA STOPNJA

 
Ime in Priimek Predmet Razrednik Učilnica E-naslov
Urška Popovič TJA 6. a 32 urska.popovic(at)os-brinje.si
Nastja Radoš SLJ 6. b 38 nastja.rados(at)os-brinje.si
Matej Kastelic FIZ, IP RGT, IP OGK 6. c 41 matej.kastelic(at)os-brinje.si
Valentina Pokupec ZGO, IP NI1, IP NI2 7. a 35 valentina.pokupec(at)os-brinje.si
Urška Bergant LUM, IP LS, NUM 7. b 44 urska.bergant(at)os-brinje.si
Nuša Škulj SLJ 7. c 47b nusa.skulj(at)os-brinje.si
Katarina Dremelj SLJ, ZGO 7. d 34 katarina.dremelj(at)os-brinje.si
Martin Mežan ŠPO, IŠP-n, IŠP-k 8. a 45 martin.mezan(at)os-brinje.si
Maja Škerjanec (ŠPO, IP ŠZZ) 8. b 8 maja.skerjanec(at)os-brinje.si
Monika Rjavec ŠPO, IP ŠSP, NŠP 8. c 32 monika.rjavec(at)os-brinje.si
Kristina Moičević SLJ, GEO 9. a 7 kristina.moicevic(at)os-brinje.si
Petra Plavšić TJA 9. b 30 petra.plavsic(at)os-brinje.si
Špelca Kastelic MAT, FIZ 9. c 31 spela.kastelic(at)os-brinje.si
Maja Zajc Kalar TJA, IP NI3 9. d 33 maja.zajc-kalar(at)os-brinje.si
Dušan Antolič GEO, DKE /   dusan.antolic(at)os-brinje.si
Barbara Čižman TIT, IP OGL /   barbara.cizman(at)os-brinje.si
Matic Gruden MAT     matic.gruden(at)guest.arnes.si
Marjeta Kolbl NAR, GOS, IP SPH /   marjeta.kolbl(at)os-brinje.si
Emil Kovačec GUM, MPZ /   emil.kovacec(at)os-brinje.si
Ana Maria Mauhar TIT, IP OGU /   ana-maria.mauhar(at)os-brinje.si
Sabina Planinšek BIO, GOS /   sabina.planinsek(at)os-brinje.si
Marko Potokar ŠPO, IP ŠZZ, IP IŠP-o / 27 marko.potokar(at)os-brinje.si
Jana Rešeta NAR /   jana.reseta(at)os-brinje.si
Romana Rojc MAT /   romana.rojc(at)os-brinje.si
Tadeja Veit IP IŠP-o /   tadeja.veit(at)os-brinje.si
Tanja Vičič KEM, GOS, IP POK, IP NPH /   tanja.vicic(at)os-brinje.si
 

PODALJŠANO BIVANJE

 
Ime in priimek Poučuje Učilnica E-naslov
Nuša Kirn, Maruša Trofenik OPB 1. a. 1. c 16 nusa.kirn(at)os-brinje.si,
marusa.trofenik(at)os-brinje.si
Helena Urbančič, Maruša Trofenik, OPB 1. b, 1. c 17 helena.urbancic(at)os-brinje.si
Matej Grujić, Barbara Tekavec Štular OPB 2. a DE 1 matej.grujic(at)os-brinje.si
Vesna Bat, Barbara Tekavec Štular OPB 2. b DE 2 vesna.bat(at)os-brinje.si
Barbara Tekavec Štular OPB 2. c DE 3 barbara.tekavec-stular(at)os-brinje.si
Martina Dominković OPB 3. a 1 martina.dominkovic(at)os-brinje.si
Sara Grahek OPB 3. b 2 sara.grahek(at)os-brinje.si
Barbara Čižman OPB 3. c 39 barbara.cizman(at)os-brinje.si
Lucija Bajd OPB 4. a 3 lucija.bahd(at)os-brinje.si
Petra Trdin OPB 4. b 4 petra.trdin(at)os-brinje.si
Tanja Vodenik Vozelj OPB 4. c 18 tanja.vodenik-vozelj(at)os-brinje.si
Maja Zajec OPB 5. a 5 maja.zajec(at)os-brinje.si
Sara Košir OPB 5. b 6 sara.kosir(at)os-brinje.si
 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

 
Priimek in ime Razrednik/Poučuje E-naslov
Mojca Zajc 1. p mojca.zajc(at)os-brinje.si
Katja Vodopivec 2. strokovna delavka v 1. p katja.vodopivec(at)os-brinje.si
Mirjam Čovran 2. p mirjam.covran(at)os-brinje.si
Ksenija Kovačec Marin 2. o ksenija.kovacec(at)os-brinje.si
Romana Koščak 3. p romana.koscak(at)os-brinje.si
Alenka Lohkar 3. o alenka.lohkar(at)os-brinje.si
Nina Usenik 4. p nina.usenik(at)os-brinje.si
Ksenija Žitnik 5. p ksenija.zitnik(at)os-brinje.si
Tina Čampa TJA, PB tina.campa(at)os-brinje.si
Ana Gruden ŠPO, PB ana.gruden(at)os-brinje.si
Laura Starič NIT, DRU, PB laura.staric(at)os-brinje.si
Urška Erdelji PB urska.erdelji(at)os-brinje.si
Veronika Vidic PB veronika.vidic(at)os-brinje.si
 

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

 
Priimek in ime Razrednik/Poučuje Učilnica E-naslov
Anja Svetin PPVI I 11 anja.svetin(at)os-brinje.si
Marija Maja Gutnik PPVI II 12 marija-maja.gutnik(at)os-brinje.si
Teja Černe PPVI III 38 teja.cerne(at)os-brinje.si
Amalija Škerlj PPVI III DEA amalija.skerlj(at)os-brinje.si
Nina Cvetko PPVI IV 42 nina.cvetko(at)os-brinje.si
Brigita Škulj NIS 1. + 2. 15 brigita.skulj(at)os-brinje.si
Tanja Vodenik Vozelj 2. strok. del. v 1. n, PB 15 tanja.vodenik-vozelj(at)os-brinje.si
Marta Zupančič NIS 3. DEA marta.zupancic(at)os-brinje.si
Maja Čebulj NIS 4. + 6. 56 maja.cebulj(at)os-brinje.si
Jelka Hegler NIS 5. 47a jelka.hegler(at)os-brinje.si
Urška Šteh NIS 7. 37 urska.steh(at)os-brinje.si
Klavdija Kern NIS 8. + 9. 57 klavdija.kern(at)os-brinje.si
Maša Berčan DSP, SLJ   masa.bercan(at)os-brinje.si
Lucija Bajd GOS   lucija.bajd(at)os-brinje.si
Martina Dominković LUM   martina.dominkovic(at)os-brinje.si
Doroteja Mesarič PB   doroteja.mesaric(at)os-brinje.si
Anica Kunavar
(nad. Špelo Mlakar)
SLJ, PB   anica.kunavar(at)os-brinje.si
Jana Rešeta NAR, PB   jana.reseta(at)os-brinje.si
Tadeja Veit ŠPO NIS + PPVI   tadeja.veit(at)os-brinje.si

 

 
 
 
Dostopnost