1.       Jedilnik

2.       Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Učencem nudimo zajtrk, malico in kosilo. Na zajtrk se lahko naročijo le učenci v JV.

3.       Med šolskim letom je možna odjava in prijava prehrane preko eAsistenta ter v izjemnih primerih preko elektronske pošte (prehrana.brinje@guest.arnes.si) ali na tel. 01 786 68 74 v računovodstvo šole. Posamezni obrok zajtrk, malica in kosilo je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo do 9.00 ure za naslednji dan. Posamezni obrok za učence, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. Enako velja tudi za naročnike POŠ Polica in DE Adamičeva.

4.       Do subvencionirane šolske prehrane so starši upravičeni na osnovi odločbe o otroškem dodatku (https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/).

5.       Dietno prehrano za učenca se lahko organizira le z ustreznim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra (Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, Potrdilo o ukinitvi diete). Vsa dodatna pojasnila prejmete na el. naslovu sabina.planinsek@guest.arnes.si.

6.       Pravila šolske prehrane

7.       Cene obrokov