PODALJŠANO BIVANJE

Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Za učence, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe ali posebni program, šola organizira podaljšano bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole bo učitelj pustil otroku predčasno oditi iz šole samo s pisnim naročilom staršev.

VARSTVO

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda in je na matični šoli organizirano od 6.30 do 8.30, na Polici pa od 6.15 do 8.15 in je v celoti financirano s strani MIZŠ. Jutranje varstvo je strokovno vodeno, zajema pa: počitek, pogovor, sprostitveno dejavnost, zajtrk in pripravo na pouk.
Jutranje varstvo za učence 2. razreda je plačljivo. Cena je odvisna od števila prijavljenih otrok.
Starejši učenci se navajajo na samostojno življenje in sami hodijo v šolo. V šolo pridejo 10 minut pred začetkom pouka. Zanje je organizirano zgolj dežurstvo ob prihodu v šolo.

Varstvo vozačev financira Občina Grosuplje in je za učence brezplačno. Za učence, ki se vozijo v šolo z avtobusom, je organizirano varstvo vozačev po končanem pouku do odhoda prvih šolskih avtobusov.