v šolskem letu 2023/2024. V primeru sprememb bodo le-te objavljene na spletni strani šole.

VOZNI RED 1 – Avtobusni prevozi

VOZNI RED 2 – Kombinirani prevozi

VOZNI RED 3 – Grosuplje_lokalno

VOZNI RED 4 – Linija 3G

Dogovor o pravilih pri izvajanju šolskih prevozov

prevozi