Koledar tekmovanj v šolskem letu 2023/2024

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Tekmovanje iz znanja angleščine
(8., 9. razred)
Petra Plavšić 22. 11. 2023 / 3. 4. 2024
Tekmovanje iz znanja angleščine
(7. razred)
Urška Popovič 18. 12. 2023 / 12. 2. 2024
Tekmovanje iz znanja angleščine
(6. razred)
Maja Zajc Kalar 29. 11. 2023 / 19. 3. 2024
Tekmovanje iz znanja nemščine
(8., 9. razred)
Maja Zajc Kalar 16. 11. 2023 / 14. 3. 2024
EPI Lesepreis (nemška bralna značka) za 7. in 8. razred Valentina Pokupec 18.-29. 3. 2024 / /
EPI Reading Badge  Nina Kristić 25.-29. 3. 2024 / /
Proteusovo tekmovanje iz biologije Marjetka Kolbl 18. 10. 2023 / 1. 12. 2023
Geografsko tekmovanje Dušan Antolič 14. 11. 2023 / 6. 4. 2024
Zgodovinsko tekmovanje Valentina Pokupec 7. 12. 2023 / 7. 3. 2024
Vesela šola Katarina Dremelj,
Romana Koščak
6. 3. 2024 / 10. 4. 2024
Tekmovanje iz znanja kemije
za Preglovo priznanje
Jana Rešeta 15. 1. 2024 23. 3. 2024 11. 5. 2024
Računanje je igra  – NIS Marta Zupančič      
Računalniško tekmovanje – ZOTKS (ŠOPP) Nina Cvetko      
Tehnika in tehnologija  Ana Maria Mauhar      
Logična pošast – Polica Alenka Lohkar 10. 5. 2024   25. 5. 2024
Tekmovanje iz znanja matematike
– predmetna stopnja  
Romana Rojc 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
Logika Špelca Kastelic 28. 9. 2023 21. 10. 2023 11. 11. 2023
Tekmovanje iz znanja fizike Matej Kastelic 14. 2. 2024 11. 4. 2024 18. 5. 2024
Logična pošast 6. – 9. razred Špelca Kastelic 10. 5. 2024 / 25. 5. 2024
Bober – Polica Romana Koščak 6.-17. 11. 2023 / 13. 1. 2024
Tekmovanje iz znanja astronomije Špelca Kastelic 6. 12. 2023 / 13. 1. 2024
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 6., 7. razred
Nastja Radoš 3. 4. 2024 / /
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 8., 9. razred
Nuša Škulj 28. 11. 2023 16. 1. 2024 16. 3. 2024
Lepopis – 4., 5. razred Erika L. Zaletelj   / /
Cici Vesela šola Tanja Centa,
Mojca Zajc
     
Logična pošast – 1.–3. razred Urška Ceglar 10. 5. 2024 / 25. 5. 2024
Logična pošast – 4. in 5. razred  Erika Leban Zaletelj 10. 5. 2024 / 25. 5. 2024
Tekmovanje iz znanja matematike
– 4. in 5. razred   
Katja Čakš Bekanović 21. 3. 2024    
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 4. in 5. razred
Matija Martinec 3. 4. 2024    
Tekmovanje Kenguru
(1. triletje)
Maja Kavčič 21. 3. 2024 / /
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
– 4., 5. Polica
Ksenija Žitnik 3. 4. 2024    
Območna revija pevskih zborov Maja Kavčič,
Mojca Zajc,
Helena Tavčar,
Emil Kovačec
  marec 2024  
Mladi raziskovalci Tanja Vičič priprava na regijsko po razpisu 13. 5. 2024
Šahovsko tekmovanje Maša Berčan   po razpisu po razpisu