Podaljšano bivanje

PODALJŠANO BIVANJE

Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Za učence, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe ali posebni program, šola organizira podaljšano bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole bo učitelj pustil otroku predčasno oditi iz šole samo s pisnim naročilom staršev.

VARSTVO

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda in je na matični šoli organizirano od 6.30 – 8.30, na Polici pa od 6.15 do 8.15.

Varstvo vozačev financira Občina Grosuplje in je za učence brezplačno.