ČLANSTVO IN IZKAZNICA
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani  knjižnice tudi drugi. Članarine ni.
Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

IZPOSOJA
Knjižnično gradivo si lahko izposodijo uporabniki knjižnice za 14 dni. V primeru, da gradivo ni rezervirano, ga lahko tudi podaljšajo.
Zamudnine ne zaračunavamo. Uporabnik si ne more izposoditi knjižničnega grdiva, če ima doma gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI
Knjižnica je namenjena delu za šolo, branju in druženju. Pri tem se je treba vesti tako, da ne motimo ostalih uporabnikov knjižnice.
V knjižnici je prepovedano uživanje hrane in pijače. Prav tako je prepovedana uporaba prenosnih telekomunikacijskih naprav.
V knjižnici je prepovedano vpitje, preklinjanje in pretepanje.
Uporabniki, ki kljub opozorilom ne upoštevajo pravil, morajo zapustiti prostore knjižnice.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Uporabniki so dolžni na poškodovano gradivo opozoriti knjižničarko.
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

UPORABA RAČUNALNIKA
V knjižnici je na voljo za uporabo računalnik s povezavo do svetovnega spleta. Namenjen je delu za šolo in učenju. Za enim računalnikom sta hkrati lahko le dva uporabnika.