»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.«

T. Pavček

Naslov: OŠ Brinje Grosuplje – knjižnica, Ljubljanska c. 40a, 1290 Grosuplje

Knjižničarke: Polona Umek Repovž, polona.umek-repovz@os-brinje.si

                       Maja Zajec, maja.zajec@os-brinje.si

                       Nuša Škulj, nusa.skulj@os-brinje.si

Telefonska številka: 01/ 786 68 80

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče šole. Namenjena je učencem in pedagoškim ter strokovnim delavcem šole. Knjižnica ponuja več kot 30.000 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo: zvočne zgoščenke, DVD-je, multimedijske zgoščenke, časopise… Neknjižno gradivo uporabljamo samo v knjižnici in pri pouku.

V knjižnici je prostor za branje, pisanje nalog, iskanje informacij, za raziskovalno delo… Na računalniku v knjižnici lahko učenci pišejo seminarske naloge, brskajo po spletu, pregledujejo multimedijske zgoščenke, iščejo informacije v računalniškem katalogu šolske knjižnice.

Knjižničarke za učence med letom pripravljamo knjižnične ure (Knjižnično informacijsko znanje). Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, z motivacijo za branje in estetskim doživljanjem. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

Projekti v šolski knjižnici:
–       Bralna značka
–       Zlati bralec/Zlata bralka
–       Rastem s knjigo
–       Noč branja