Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije pri reševanju ključnih problemov na farmacevtskem, kozmetičnem, medicinskem, kmetijskem, prehrambenem in tekstilnem področju. Dotaknili se bodo tudi področja umetnosti in modnih trendov.