Projekti

PROJEKTI NA ŠOLSKI RAVNI:

 • Aktivni odmori
  Aktivni odmori so usmerjen način preživljanja 10 minutnega glavnega odmora na šoli. V tem času v avli ali v atriju šole organiziramo športno dejavnost (spretnostna vožnja s kolesom, igranje igre jezni ptiči, tek na hoduljah, polaganje rok …), miselno igro (tarok turnir …), aktivnost za spodbujanje ustvarjalnosti ali kakšne vsebine za promocijo tehnike in naravoslovja (predstavitev izdelkov učencev izbirnih predmetov robotika v tehniki ali elektronika z robotiko, žaganje lesa, zabijanje žebljev …). Pri organizaciji aktivnih odmorov so vedno vključeni tudi učenci.
 • Brinski čukec raziskuje
 • Ko se razumemo, je življenje lepše
 • Brez njih ne gre
 • Integracija učencev s posebnimi potrebami
 • Jaz pa berem
  Projekt je nastal v sodelovanju z Mestno knjižnico Grosuplje. Vanj so vključeni učenci 2. razreda. Obisk Mestne knjižnice Grosuplje ob koncu šolskega leta je nekakšna nagrada učencem za celoletno pridno branje, za osvojeno tehniko branja, napredek pri branju… Učenci so ob obisku Mestne knjižnice nagrajeni z nalepko »Jaz pa berem«, ki jo prilepijo na izkaznico Mestne knjižnice Grosuplje.
  Projekt je dobra motivacija za branje naših učencev.
 • Predstavitev srednješolskih programov – tržnica poklicev
 • Projekt ur oddelčnih skupnosti
 • Sedmošolci kot zavezniki prvošolcem
  Učenci višjih razredov na prvi šolski dan v šolo popeljejo vsak svojega prvošolca. Nato pa mu celo šolsko leto nudijo oporo: občasno ga obiščejo v podaljšanem bivanju, med odmori, se igrajo z njim, mu preberejo pravljico ali pa ga le vprašajo, kako se počuti.
 • Skupaj zmoremo
  Skupaj zmoremo je projekt, kjer nam pri učno šibkejših učencih in učenkah naše šole pomagajo upokojenci, ki delujejo preko Univerze za tretje življensko obdobje v Grosuplju.
  V letošnjem šolskem letu nam pomagajo pri slovenskem jeziku, matematiki in fiziki na predmetni stopnji ter na razredni stopnji pri slovenščini.
 • Skupina za starše učencev OŠPP
  Skupina za starše je pravzaprav skupina mamic, ki se rada pogovarja, deli izkušnje, sprejme nasvet, rada ustvarja, se sprošča…
  Srečanje poteka enkrat mesečno v sproščenem vzdušju ob vodenju oz. usmerjanju dveh učiteljic.
 • STEM4YOUTH kemija
  V okviru mednarodnega projekta STEM4youth Institut Jožef Stefan kot slovenski partner razvija multidisciplinarne programe za učence s področja naravoslovno – tehniških ved. Cilj je navdušiti mlade za študij naravoslovja in predstaviti priložnosti poklicne poti na področju naravoslovja in tehnike. Na šoli smo med septembrom in decembrom 2017 z učenci 9. razreda sodelovali v prvi fazi testiranja poskusov s področja kemije, ki so jih zasnovali na Institutu. Sodelovanje v projektu je zaključeno.
 • Šolski plesni festival
 • Vključevanje Montessori materialov v pouk
  V okviru projekta Montessori materiali pri pouku bomo delo pri pouku obogatili in nadgradili z vključevanjem nekaterih dejavnosti in materialov, ki temeljijo na pedagogiki montessori. Otroci bodo slišali zgodbe, delali poskuse, uporabljali materiale montessori, se učili samostojnega dela in načrtovanja svojih dejavnosti.
  Pripravili bomo tudi tematske delavnice za zaposlene na šoli, kjer bomo predstavili nekatere materiale in možnosti za uporabo pri pouku ter druge ideje za poglobitev in nadgradnjo pouka.
  CILJI:
  – razvijanje samostojnosti, samodiscipline, sposobnosti načrtovanja svojega dela,
  – krepitev pozitivnega odnosa do dela, razvijanje radovednosti, želje po raziskovanju,
  – medsebojno sodelovanje pri učenju,
  – poglobitev znanja z uporabo montessori materialov,
  – delavnice za zaposlene na šoli.
 • Vrtec na obisku
  Projekt je nastal v sodelovanju z VVZ Kekec. Vanj so vključeni učenci 1. razreda OŠ Brinje Grosuplje ter bodoči prvošolci, otroci iz VVZ Kekec. Pri projektu gre za prijetno druženje v katerem prvošolci v tednu otroka odidejo na obisk v vrtec, v spomladanskem času pa prvošolci v svoj razred povabijo bodoče prvošolce.

 

PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI:

 • Božičkova pošta
 • Formativno spremljanje in preverjanje
  Dvoletni projekt poteka pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in se v letošnjem šolskem letu zaključuje. Z učenci smo pri pouku kemije sodelovali pri določanju namenov učenja, oblikovanju in spremljanju kriterijev napredovanja na osnovi različnih dokazov o znanju, izmenjali smo povratne informacije o delu in napredku in se urili v vrednotenju. Cilji projekta so razvijati primere uporabe elementov formativnega spremljanja pri pouku kemije, omogočiti učencem uvid v smiselnost formativnega spremljanja in opazovati spremembe v učnem procesu. Rezultat so primeri uporabe pristopov formativnega spremljanja pri pouku, prenos izkušenj iz prakse sodelavcem v kolektivu in predstavitev formativnega spremljanja učencem.
 • Pasovček
  Projekt Pasavček organizira Javna agencija RS za varnost prometa. Namen projekta je povečati pozornost otrok in staršev na pravilno uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med vožnjo. V šolskem letu 2017/18 v projektu sodelujejo učenci 1. razreda POŠ Polica. Učence preko lika Pasavček in gesla RED JE VEDNO PAS PRIPET! opozarjamo na dosledno uporabo varnostnih pasov vseh potnikov v vozilu. Izvajamo pa tudi različne aktivnosti: likovne, gibalne, igre vlog, glasbene ter preventivna gradiva, s katerimi na prijeten in zanimiv način utrjujemo namen projekta.
 • Podarite nam modro srce
  NIVEA skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije že dvanajsto leto zapored odpira okno v svet izobrazbe otrokom iz socialno šibkejših okolij.
  Od 29. januarja do 27. februarja 2018 bomo narisali  ali izdelali modra srca in z njimi okrasili okna šole.
 • Rastem s knjigo
  »Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
  V projekt so vključeni učenci 7. razreda. Vsi sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.
 • Razvijanje matematične in naravoslovne pismenosti NA – MA POTI
  Projekt NA-MA POTI (naravoslovno – matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost) se je pričel 4. 11. 2016 in traja do 30. 6. 2022. Projekt vključuje več kot 100 konzorcijskih partnerjev, vodi ga Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Cilj je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti učencev. V projektu sodelujemo kot razvojna šola. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 • Projekt Cici vesela šola
  Cici vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika v reviji Ciciban, ki vsak mesec obravnava zanimivo in aktualno temo z različnih področij: kultura, šport, družboslovje, naravoslovje, tehnika, socialno učenje … Preko teh rubrik v reviji Ciciban učenci pridobivajo nova znanja in veščine, ki jih preko nalog na Ciciveselošolski dan v mesecu aprilu tudi pokažejo in si s tem pridobijo Cici pohvalo. V projektu sodelujejo učenci 1. razreda POŠ Polica.
 • Simbioza šole
  Projekt je sestavljen iz dveh delov: Simbioza giba in računalniška delavnica.
  Prvi del izvedemo v jesenskem času, ko učitelji in učenci pripravijo uro športa za babice in dedke. Na ta način krepimo medgeneracijske vezi in se učimo sprejemati drug drugega.
  Drugi del vseslovenskega projekta poteka v pomladanskem času. Za naše babice in dedke organiziramo ure računalništva. Nekateri stari starši se tako prvič seznanijo s tipkovnico, spet drugi pa nas lahko tudi kaj naučijo.
  V projektu sodelujejo predvsem učenci prve triade in učenci OŠPP. K drugemu delu pa nam včasih pridejo na pomoč učenci višjih razredov kot prostovoljci, ki nam pomagajo pri širjenju znanja novejše tehnologije.
 • Skupaj nam je lažje
 • Tek podnebne solidarnosti

 

PROJEKTI NA MEDNARODNI RAVNI:

 • BLOSSOM
  Projekt B.L.O.S.S.O.M.! (Both Listen to Our Souls and Sharpen Our Minds!) je triletni mednarodni Erasmus+ projekt, ki od leta 2015 do 2018 povezuje skupaj 7 šol iz Norveške, Latvije, Velike Britanije, Grčije, Italije in Slovenije. Namen projekta je razvijati potencial v mladih na različnih področjih, ne glede na okolje, iz katerega izhajajo. S pomočjo medsebojnega povezovanja, mednarodnih srečanj in izvajanja projektnih aktivnosti želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete in bodo prevzeli odgovornost za svojo izobrazbo. Naš cilj je obogatiti pouk z dejavnostmi, ki vključujejo širše družbeno in socialno okolje ter s tem dokazati, da šola ni osamljen otok ampak sestavni del širše skupnosti, tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Preko aktivnosti, ki vključujejo 8 Gardnerjevih inteligenc, učenci spoznavajo svoja močna in šibka področja, širijo obzorja, razvijajo lastne ideje in interese ter vzporedno s tem vrednote, kot so strpnost in medsebojno spoštovanje.
 • Ekošola
  Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001. V Sloveniji poteka projekt v okviru društva DOVES.
 • FLL
  FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki mlade navdušuje za raziskovanje, jim približuje znanost in jih uči reševanja problemov.
  Učenci vsako leto na izbrano temo rešujejo naloge na robotskem polju, rešujejo konkretni problem na dano tematiko in razvijajo vrednote. Letošnja tema je voda.
  Način dela po programu FIRST LEGO League spodbuja razmišljanje “Out of the box”, inovativnost in skupinsko ter sodelovalno delo.
 • Izmenjava Francija – Slovenija
  Učenci pobliže spoznajo Francijo, v katero tudi potujejo in razširijo svoje znanje o drugačni kulturi, deželi; Krepijo veščine sporazumevanja v tujem jeziku preko elektronske pošte, preko pisem in nato tudi v živo, ko obiščejo svoje vrstnike oz. oni obiščejo njih. Učenci izboljšajo svoje komunikacijske spretnosti v tujem jeziku in svoje spretnosti v rabi IKT, saj večino komunikacije med njimi poteka preko telefonov in računalnikov. Z učenci, ki se prijavijo na Izmenjavo že konec prejšnjega šolskega leta, se potem srečujemo tako, da dobivajo navodila za občasne mini projekte (spoznavajo Francijo, istočasno pa razmišljajo kako bi predstavili svojo deželo, svojo šolo, svoj kulturo v tujem jeziku – v angleščini). Pripravljamo tudi power point predstavitve, izmenjujemo pa si tudi navadna pisma (ob novem letu, ob počitnicah ipd.). V času pričakovanja obiska v Grosuplju učenci pripravljajo tudi sprejemno in zaključno prireditev, ki poteka v 3 jezikih. Pri vsem tem slovenski učiteljici sodelujeva z učitelji v Franciji preko elektronske pošte in občasnih skype konferenc.
 • Shema šolskega sadja
 
 
 
Dostopnost